Statistik

Här hittar du olika slag av utbildningsstatistik.

Du kan bl.a. bekanta dig med Vipunen, publikationen Årsbok för utbildningsstatistik och andra statistiska publikationer.

Under rubriken utbildningsstatistik hittar du mera statistik om lärare, ansökning till utbildning, vuxenutbildning och invandrarutbildning.

Aktuellt

Månadens statistik: Andelen studerande med främmande språk som modersmål har ökat betydligt under 2000-talet

År 2015 hade sex procent av eleverna inom den grundläggande utbildningen ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Av studerande i gymnasieutbildningen var andelen fem procent och i yrkesutbildningen åtta procent.

Månadens statistik: Finländska examensstuderande utomlands

Antalet finländare som avlägger examen vid en utländsk högskola har mer än fördubblats under de senaste tio åren. Antalet studerande motsvarar redan antalet studerande vid en större yrkeshögskola eller ett mindre universitet i Finland.

Månadens statistik: Läroavtalsstatistik i ett nötskal

Av alla läroavtalsstuderande har cirka 81 procent fyllt 25 år och fler än hälften är kvinnor. Var sjätte yrkesinriktad examen avläggs inom läroavtalsutbildningen.

Månadens statistik: Måttfull löneutveckling för lärarna i Finland

I OECD-länderna har lärarnas grundlöner stigit måttfullt jämfört med 2005. I Finland har antalet år av arbetserfarenhet en tämligen liten betydelse för löneutvecklingen.

Månadens statistik: Stöd för inlärning och skolgång inom den grundläggande utbildningen och specialundervisning inom yrkesutbildningen

Andelen elever inom den grundläggande utbildningen som fått intensifierat eller särskilt stöd ökade med drygt tre procentenheter från 2011 till 2014. Även inom yrkesutbildningen har antalet studerande som får specialundervisning ökat.

Visa alla