Statistik

Här hittar du olika slag av utbildningsstatistik.

Du kan bl.a. bekanta dig med Vipunen, publikationen Årsbok för utbildningsstatistik och andra statistiska publikationer.

Under rubriken utbildningsstatistik hittar du mera statistik om lärare, ansökning till utbildning, vuxenutbildning och invandrarutbildning.

Aktuellt

Månadens statistik: Läroavtalsstatistik i ett nötskal

Av alla läroavtalsstuderande har cirka 81 procent fyllt 25 år och fler än hälften är kvinnor. Var sjätte yrkesinriktad examen avläggs inom läroavtalsutbildningen.

Månadens statistik: Måttfull löneutveckling för lärarna i Finland

I OECD-länderna har lärarnas grundlöner stigit måttfullt jämfört med 2005. I Finland har antalet år av arbetserfarenhet en tämligen liten betydelse för löneutvecklingen.

Månadens statistik: Stöd för inlärning och skolgång inom den grundläggande utbildningen och specialundervisning inom yrkesutbildningen

Andelen elever inom den grundläggande utbildningen som fått intensifierat eller särskilt stöd ökade med drygt tre procentenheter från 2011 till 2014. Även inom yrkesutbildningen har antalet studerande som får specialundervisning ökat.

Månadens statistik: Läroplikten fullgörs samvetsgrant men genomströmningen i gymnasie- och yrkesutbildningen kunde vara bättre

Det är ytterst få i Finland som inte fullgör sin läroplikt men genomströmningen i gymnasiet och yrkesutbildningen når inte upp till målet. Sammanlagt 88 procent avlägger studentexamen och 76 procent yrkesinriktad grundexamen fem år efter att de inlett utbildningen.

Månadens statistik: Läroavtalsutbildningen i korthet

Ungefär 80 procent av alla läroavtalsstuderande hade fyllt 25 år och hälften var kvinnor. Var fjärde yrkesinriktad examen avläggs som läroavtalsutbildning.

Visa alla