Koulutustutkimus

Opetushallituksen tehtävänä on opetustoimialan tavoitteita tukeva tiedonhallinta, koulutustiedotus ja tutkimustoiminta, ennen kaikkea arviointi- ja tutkimustulosten hyödyntäminen kehittämistoiminnassa koulutuspolitiikkaa tukevalla tavalla.

 

Linkkejä

Koulutustutkimuksen kannalta keskeisiä tahoja Suomessa ovat esimerkiksi seuraavat laitokset

Helsingin yliopiston Tutkimushanketietokanta TUHTI
Joensuun yliopiston CRIS-tutkimustietokanta (Current Research Information System) 
Lapin yliopiston tieteelliset tietokannat  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisut 
Turun yliopiston julkaisuarkisto