Aktuellt

 • 9.1.2017Meddelande

  Vårens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds

  Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds tisdagen 10.1. och går ut onsdagen 25.1. kl. 15.

 • 2.1.2017Blogg

  Ett nytt år med en ny logo

  Olli-Pekka HeinonenI Utbildningsstyrelsens nya logo kan vi se hur två band ur det förflutna flätas samman till ett starkare och mera elastiskt band. Banden bildar en boll som symboliserar ämbetsverkets roll som en global aktör såväl inom internationalisering som inom utbildning. Läs mer

 • 30.12.2016Meddelande

  Nya Utbildningsstyrelsen inleder sin verksamhet i början av 2017

  Vid årsskiftet får Finland ett nytt ämbetsverk med inriktning på utveckling av kunnande. Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO och Utbildningsstyrelsen slås samman till den nya Utbildningsstyrelsen. Ämbetsverket kommer att sköta samma uppgifter som sina föregångare.

 • 22.12.2016Webbnyhet

  Statens specialunderstöd för att utveckla språkstudierna

  Utbildningsstyrelsen utlyser ett understöd riktat till anordnare av grundläggande utbildning för att kunna påbörja och genomföra utvecklingsprojekt som tidigarelägger, utvecklar och ökar språkstudierna. Ansökan är öppen 22.12.2016 - 13.2.2017.

 • 22.12.2016Blogg

  Den grundläggande utbildningen för vuxna förnyas

  Riksdagen har nyligen godkänt en ändring av lagen om grundläggande utbildning. Ändringen gäller grundläggande utbildning för personer som inte längre är läropliktiga. För närvarande har över 90 procent av de studerande i den grundläggande utbildningen för vuxna invandrarbakgrund. Läs mer

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GRK 2018

GRK 2018

Nya grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.