Aktuellt

 • 1.7.2016Meddelande

  Resultaten i gemensam ansökan till högskolor har publicerats

  I högskolornas gemensamma ansökan våren 2016 fanns cirka 151 400 sökande, varav 31 procent fick en studieplats (47 400 sökande). Av sökande till universiteter fick 25 procent studieplats medan 29 procent av sökande till yrkeshögskola blev godkända.

 • 30.6.2016Webbnyhet

  Beredningen av grunderna för planen för småbarnspedagogik på slutrakan

  Arbetet med beredningen av grunderna för planen för småbarnspedagogik har fortsatt intensivt på Utbildningsstyrelsen efter kommentarsrundan i april 2016. Grunderna färdigställs i oktober och under hösten påbörjas arbetet med de lokala planerna.

 • 28.6.2016Blogg

  Om ledarskap

  Ledarskap inom utbildningsväsendet kräver yrkesskicklighet samt målmedvetet och ihärdigt arbete. Var och en bär sitt ansvar som medlem i arbetsgemenskapen, även om chefen håller i trådarna. Läs mera

 • 22.6.2016Webbnyhet

  Riksdagen godkände lagen om den nya Utbildningsstyrelsen

  Sammanslagningen av CIMO och den nuvarande Utbildningsstyrelsen framskrider: riksdagen godkände tisdagen den 21 juni en lag som gäller sammanslagningen. Det nya ämbetsverket ska heta Utbildningsstyrelsen och det inleder sin verksamhet i början av 2017.

 • 16.6.2016Meddelande

  Nya studerande har valts till yrkes- och gymnasieutbildning

  Antalet sökande i den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning var 76 500, av vilka 69 300 fick en studieplats i utbildning som inleds hösten 2016.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GLP 2016

GLP 2016

Uppdatering av grunderna för gymnasiets läroplan.

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.