Aikuisten lukiokoulutus

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2015

Opetushallitus on päättänyt 17.12.2015 aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista. Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 2015 Word-versio löytyy LOPS2016-sivulta.

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2004

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaiset opetussuunnitelmat on otettu käyttöön lukioissa asteittain 1.8.2005 alkaen ja perusopetuksessa viimeistään 1.8.2006. Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteita noudatetaan aikuisten lukiokoulutuksessa, kunnes vuoden 2015 opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön.

Muutokset ja lisäykset

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015 hyväksyttiin 4.5.2015. Näiden perusteiden mukainen opetus alkaa kaikilla vuosiluokilla 1.8.2016 alkaen.