Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tuki

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanossa. Näiltä sivuilta löydät tietoa ja tukimateriaalia mm. ammatillisten tutkintojen muutoksista, koulutuksen järjestämisestä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisesta, rahoituksesta ja tiedonkeruusta. Osallistu keskusteluun myös sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #reformintuki

Ajankohtaista

Uusia tutkintojen perusteita valmistunut ja lausunnolla

Opetushallitus on laatinut uudet tutkinnon perusteet kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sekä moniin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Opetushallitus on antanut määräyksen todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa

Opetushallituksen määräys koskee todistusta koko tutkinnon suorittamisesta, todistusta suoritetuista tutkinnon osista, todistusta tutkintokoulutukseen osallistumisesta sekä todistuksia valmentavan koulutuksen suorittamisesta, siihen osallistumisesta ja muuhun ammatilliseen koulutukseen osallistumisesta.

Valtakunnalliset opiskelijapalautekyselyt uudistuvat - anna palautetta 19.1. mennessä

Valtakunnallisia opiskelijapalautekyselyjä uudistetaan parhaillaan kahdeksi uudeksi kyselyksi: Aloituskysely ja Päättökysely. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat antaa palautetta kyselyluonnoksista 19.1. asti.

Hankerahoituksella osaamisperusteisuuden edistämiseen ja jakamiseen

Nyt jaettavilla avustuksilla edistetään toimintakulttuuriin ja osaamisperusteisuuteen liittyvien hyvien toimintamallien ja -tapojen kehittämistä ja avointa jakamista sekä koulutuksen järjestäjien omassa organisaatiossa että koulutuksen järjestäjien välillä. Avustukset ovat osaa opetus- ja kulttuuriministeriön reformin toimeenpanon tukemiseksi kohdentamaa 60 miljoonan euron tukipakettia.

Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen koulutusviennistä 10.1.2018

Tervetuloa kuulemaan, miten ammatilliset koulutusvientikokeilut ovat edenneet ja miten tutkintovienti jatkossa toimii. Tilaisuutta voi seurata joko paikan päällä tai verkon kautta. Ilmoittaudu mukaan 3.1.2018 – myös siinä tapauksessa, että osallistut etänä.

Valtionavustukset ammatillisen koulutuksen reformilähettilästoimintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö on suunnannut valtion talousarvioon sisältyvistä määrärahoista 110 000 euroa myönnettäväksi valtionavustuksena reformilähettilästoimintaan.

Työvoiman kysyntä lisääntyy – vientialoilla vaikeuksia saada tarvittavaa osaamista

Talouden ja työllisyyden nousujohteisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan edelleen koko maassa. Osaamisen kysyntä on kasvanut monilla aloilla ja jopa osaajapulaa on havaittavissa erityisesti vientialoilla. Näin todetaan ELY-keskusten ja keskeisten aluekehittäjien näkemyksiin perustuvassa tuoreessa katsauksessa, jossa tarkastellaan lyhyen aikavälin osaamistarpeita.

Tutkinnon perusteita lausunnolla

Kuljetusalan ammattitutkinnon perusteet lausunnolla 30.10.2017 asti. Lausuntopyynnöt löytyvät kohdasta Uudistuvat tutkintojen perusteet

Ammatillisen koulutuksen reformi – tehdään se yhdessä!

”Yhdessä”! Suomen satavuotisjuhlien tunnuslause kiteytti hyvin tunnelmat myös ”Ammatillisen koulutuksen reformi – kohti uusia toimintatapoja” -seminaarissa Helsingissä. Opetus-ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Helsingin aluehallintoviraston yhdessä järjestämä tilaisuus pidettiin keskiviikkona 4.10. ammattikorkeakoulu Arcadassa. Seminaari oli osa kiertuetta, joka tarjoaa tukea ja evästystä reformin toteutuksessa.

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
12.01.2018