Vapaan sivistystyön valtionavustukset

Sivulta löytyvät vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita

Yhteystiedot

Hakemuksiin ja selvityksiin liittyviin sisältökysymyksiin vastaa ensisijaisesti

  • opetusneuvos Heikki Sederlöf, (p. 029 533 1422),
  • teknisiä ongelmia koskeviin kysymyksiin assistentti Leena Aikio-Einiö, (p. 029 533 1040),

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Valtionavustusten raportointi / vapaa sivistystyö (selvitys avustuksen käytöstä sekä tiliselvitys)

Valtionavustusjärjestelmän väli- ja loppuselvityslomakkeiden sähköistys on työn alla

• Valtionavustusten käytön selvittäminen tapahtuu jatkossa digitaalisena. Käynnissä on siirtymävaihe. OPH toimittaa myönteisen VA-päätöksen saajille ennen raportointiajan päättymistä linkin, jonka kautta avustuksen saaja täyttää ao. haun selvityslomakkeen sekä liittää lomakkeeseen vaaditut tiliselvitys ja muut asiakirjat.

• Vapaassa sivistystyössä on siirrytty sähköiseen VA-raportointiin kaikkien vuonna 2016 myönnettyjen avustusten osalta (väli- ja loppuselvitykset). Poikkeuksen tästä pääsäännöstä muodostavat ainoastaan vuonna 2016 myönnetyt opintoseteliavustukset, joiden käytön raportointi tapahtuu edelleen tämän www.oph.fi sivun kautta ladattavalla lomakkeella (Lomake ja liite löytyvät alta linkin takaa). Täytetty lomake ja liite toimitetaan Opetushallitukselle postitse.

Vuonna 2017 myönnetyistä avustuksista lukien avustusten käytön selvittäminen tapahtuu kokonaan sähköisesti. Avustuksen saaja voi täydentää VA-selvitystään liiteasiakirjoilla. Liitteillä ei kuitenkaan voi korvata lomakkeen pakollisiin kysymyksiin vastaamista, vaadittujen tietojen täyttämistä.

Hakuerien raportointi ja tiliselvitysajat

Erityisavustukset

· Laatu- ja kehittämisavustukset, väli- ja loppuselvitys

· Nuorisotakuun opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen , väli- ja loppuselvitys, väliselvitys vain uutta rahoitusta haettaessa

· Opintoseteliavustukset, vain loppuselvitys

Erityisavustus on hakijan käytettävissä avustuksen myöntövuoden ja sitä seuraavan vuoden. Väliselvitys avustuksen käytöstä annetaan yleensä toisen vuoden keväällä. Loppuselvitys tulee jättää avustuksen käyttöoikeuden päättymistä seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Yleisavustukset

· Ylimääräiset avustukset, vain loppuselvitys

Yleisavustus on hakijan käytettävässä avustuksen myöntämisvuoden. Loppuselvitys avustuksen käytöstä tulee jättää avustuksen käyttöoikeuden päätymistä seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Postitse palautettavat selvityslomakkeet (Opetushallitus, PL 380, 00531 / kirjaamo)

Opintoseteliavustus 2016 / linkki

1) selvityslomake 2016 (docx)

2) selvityslomakkeen liite xls

 

Avustusten raportointi

Vapaassa sivistystyössä on siirrytty sähköiseen VA-raportointiin kaikkien vuonna 2016 myönnettyjen avustusten osalta (väli- ja loppuselvitykset). Poikkeuksen tästä pääsäännöstä muodostavat ainoastaan vuonna 2016 myönnetyt opintoseteliavustukset, joiden käytön raportointi tapahtuu edelleen tämän www.oph.fi sivun kautta ladattavalla lomakkeella.

Selvityslomake 2016 (docx)

Selvityslomakkeen liite (xls)