Opetustoimen henkilöstökoulutus

Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tehtävänä ja tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa. Kohderyhminä ovat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat.

Opetustoimen henkilöstökoulutusta rahoitetaan noin 10 miljoonalla eurolla vuosittain, ja siihen osallistujia on runsaat 23 000.

Lisätietoa opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -työryhmältä:

 • opetusneuvos Elisa Helin (perusopetus ja varhaiskasvatus), puh. 029 533 1280
 • opetusneuvos Minna Harmanen (perusopetus ja taiteen perusopetus), puh. 029 533 1481
 • opetusneuvos Teijo Koljonen (lukiokoulutus), puh.029 533 1524
 • erityisasiantuntija Eeva-Kaisa Linna (ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus sekä vapaa sivistystyö), puh. 029 533 1137
 • erityisasiantuntija Sonja Hyvönen (ruotsinkielinen koulutus), puh. 029 533 1072
 • opetusneuvos Pia Kola-Torvinen (varhaiskasvatus), puh. 029 533 1525
 • assistentti Tuula Kinnunen (assistenttipalvelut), puh. 029 533 1100

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:

Valtionavustushaut

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Johtamista ja matematiikkaa – henkilöstökoulutuksen valtionavustus 2017 haettavana

Opetushallitus on avannut valtionavustushaun opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen. Haku kohdennetaan johtamiseen ja matematiikkaan. Avustukseen on varattu 5 600 000 euroa ja sitä voivat hakea yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Tällä valtionavustuksella tuetaan matematiikan opettamisen ja johtamisosaamisen kehittämistä 15 opintopisteen laajuisissa opintokokonaisuuksissa. Hankkeiden toteuttamisaika on kaksi vuotta.

Valtion rahoittaman opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa toimivan henkilöstön elinikäistä oppimista ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää ammatissa tarvittavaa osaamista.

Johtamisen täydennyskoulutuksella tavoitellaan sitä, että

 • koulutuspoliittisten, rakenteellisten sekä opetussuunnitelmien ja tutkintojen ja koulutusten perusteita koskevien uudistusten toimeenpanossa tarvittavaa johtamisosaamista edistetään
 • koulutuksen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä oppilaitosten johtajien ja esimiesten taidot johtamisen eri osa-alueilla ja prosesseissa paranevat
 • toimipaikat prosesseineen ovat paremmin johdettuja ja osaavalla johtamisella niistä tulee oppivia ja kehittyviä yhteisöjä.

Matematiikan täydennyskoulutuksen tavoitteena on vaikuttaa siihen, että

 • matematiikan oppimistulokset kääntyvät nousuun kaikilla kouluasteilla ja matemaattisen ajattelun taidot kehittyvät entistä paremmin varhaiskasvatuksessa
 • opettajien matematiikan opettamisen taidot monipuolistuvat ja paranevat.

Haku alkaa 12.10.2017 ja päättyy 16.11.2017 klo 16.15.

Lisätietoja

Assistentti Tuula Kinnunen, puh. 029 533 1100, tekninen tuki
Opetusneuvos Elisa Helin, puh. 029 533 1280, johtamiskoulutus
Erityisasiantuntija Sonja Hyvönen, puh. 029 533 1071, ruotsinkielinen koulutus
Opetusneuvos Teijo Koljonen, puh. 029 533 1524, matematiikka
Erityisasiantuntija Eeva-Kaisa Linna, puh. 029 533 1137, johtamiskoulutus sekä suunnitelmien talouteen liittyvät kysymykset
Opetusneuvos Kristian Smedlund, puh. 029 533 1286, matematiikka, ruotsinkielinen koulutus

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa

Haku alkaa 12.10.2017 ja päättyy 16.11.2017 klo 16.15.