Tutkintojen viitekehykset

Opetushallitus on eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kansallinen koordinaatiopiste. Koordinaatiopiste tiedottaa kansallisia viitekehyksiä ja eurooppalaista tutkintojen viitekehystä koskevista kysymyksistä.

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 2008 suosituksen eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä (European Qualifications Framework, EQF) elinikäisen oppimisen edistämiseksi.

Viitekehyksen tarkoituksena on helpottaa eri maiden tutkintojen ja tutkintotasojen vertailua. Sen avulla pyritään edistämään kansalaisten liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista.

Viitekehyksessä tutkinnot ja osaaminen on jaoteltu kahdeksalle viitetasolle. Viitekehys kattaa kaikki yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen tutkinnot. Kullekin tasolle on kuvattu erikseen, mitä ko. tason saavuttanut tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään. Oppimistulokset määritellään tietoina, taitoina ja pätevyytenä.

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen avulla voidaan määrittää tutkintojen ja tutkintojärjestelmien keskinäisiä suhteita. Kukin maa luokittelee kansalliset tutkintonsa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kahdeksalle tasolle käyttäen apuna kansallista tutkintojen viitekehystä tai kansallisen tutkintojärjestelmän tasoja.