Suomen säännellyt ammatit

Säännellyllä ammatilla tarkoitetaan tehtävää, johon on lainsäädännössä asetettuna kelpoisuusvaatimuksena tietty tutkinto tai tietyt opinnot. Säänneltyihin ammatteihin kuuluu sekä julkisen sektorin virkoja ja tehtäviä että ammatteja, joihin vaaditaan ammatinharjoittamisoikeus.

AmmattiToimivaltainen viranomainen
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaOpetushallitus
aineenopettajaOpetushallitus
ajokokeen vastaanottajaLiikenteen turvallisuusvirasto
ammatillisten/yhteisten opintojen opettaja ammatillisessa koulutuksessaOpetushallitus
apuvälineteknikko (apuneuvoteknikko)Valvira
asianajajaAsianajajaliitto
autokoulun opetustoiminnasta vastaava johtajaLiikenteen turvallisuusvirasto
eläinlääkäriElintarviketurvallisuusvirasto
erikoiseläinlääkäriElintarviketurvallisuusvirasto
erikoishammaslääkäriValvira
erikoislääkäriValvira
erityislastentarhanopettajaOpetushallitus
erityisopettajaOpetushallitus
esiopetusta antava opettajaOpetushallitus
farmaseuttiValvira
fysioterapeuttiValvira
hammaslääkäriValvira
hammasteknikkoValvira
hätäkeskuspäivystäjäOpetushallitus
jalkaterapeuttiValvira
julkishallinnon tilintarkastajaJHTT-lautakunta
katsastuksia suorittava henkilö
kattilalaitosten käytön valvojaTurvallisuus ja kemikaalivirasto ja Inspecta
kauppakamarin tai keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastajaKeskuskauppakamari
kiinteistöinsinööriOpetushallitus
kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen vastaava hoitajaKeskuskauppakamari
kirjastoalan koulutuksen saanutOpetushallitus
kirkolliset tehtävätKirkkohallitus ja kirkollishallitus
kiropraktikkoValvira
koulutettu hierojaValvira
kuraattoriOpetushallitus
vastaava kuraattoriOpetushallitus
kätilöValvira
laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta antava opettajaOpetushallitus
laboratoriohoitajaValvira
lastentarhanopettajaOpetushallitus
lihantarkastajaElintarviketurvallisuusvirasto
liikenneopettajaLiikenteen turvallisuusvirasto
luokanopettajaOpetushallitus
lähihoitajaValvira
lähihoitaja (sosiaaliala)Opetushallitus
lääkäriValvira
merenkulun ammatinharjoittajatLiikenteen turvallisuusvirasto
naprapaattiValvira
nosturinkuljettaja (ajoneuvonosturinkuljettaja ja torninosturinkuljettaja)Etelä-Suomen aluehallintovirasto
nuohoojaOpetushallitus
oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyttävät ammatitOpetushallitus
oppilaanohjaaja/opinto-ohjaajaOpetushallitus
optikkoValvira
osteopaattiValvira
panostajaLänsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
pelastusalan miehistö ja alipäällystöOpetushallitus
pelastusalan päällystöOpetushallitus
proviisoriValvira
psykologiValvira
psykoterapeuttiValvira
puheterapeuttiValvira
ravitsemusterapeuttiValvira
rehtori (perusopetus/lukio/ammatillinen koulutus)Opetushallitus
röntgenhoitajaValvira
sairaalafyysikkoValvira
sairaalageneetikkoValvira
sairaalakemistiValvira
sairaalamikrobiologiValvira
sairaalasolubiologiValvira
sairaanhoitajaValvira
sosiaaliohjaaja 29.2.2016 saakka Opetushallitus
sosiaalityöntekijä

29.2.2016 saakka Opetushallitus
1.3.2016 alkaen Valvira

sukeltaja, vedenalaista rakennustyötä tekeväEtelä-Suomen aluehallintovirasto
suuhygienistiValvira
sähkötöiden johtaja/ käytön johtajaTurvallisuus ja kemikaalivirasto ja Henkilö- ja yritysarviointi SETI oy
terveydenhoitajaValvira
toimintaterapeuttiValvira
toimitusinsinööriOpetushallitus
vapaan sivistystyön opettajaOpetushallitus
vartija (rikosseuraamusala)Opetushallitus
vartija (yksityiset turvallisuuspalvelut)Kotikunnan poliisilaitos
vartioimisliikkeen vastaava hoitaja (yksityiset turvallisuuspalvelut)Poliisihallitus