Suomen säännellyt ammatit

Säännellyllä ammatilla tarkoitetaan tehtävää, johon on lainsäädännössä asetettuna kelpoisuusvaatimuksena tietty tutkinto tai tietyt opinnot. Säänneltyihin ammatteihin kuuluu sekä julkisen sektorin virkoja ja tehtäviä että ammatteja, joihin vaaditaan ammatinharjoittamisoikeus.

Ammatti

Toimivaltainen viranomainen

aamu- ja iltapäivätoiminnon ohjaaja

Opetushallitus

aineenopettaja

Opetushallitus

ammatillisten/yhteisten opintojen opettaja ammatillisessa koulutuksessa

Opetushallitus

apuvälineteknikko (apuneuvoteknikko)

Valvira

asianajaja

Asianajajaliitto

eläinlääkäri

Elintarviketurvallisuusvirasto

erikoishammaslääkäri

Valvira

erikoislääkäri

Valvira

erikoiseläinlääkäriElintarviketurvallisuusvirasto

erityislastentarhanopettaja

Opetushallitus

erityisopettaja

Opetushallitus

esiopetusta antava opettaja

Opetushallitus

farmaseutti

Valvira

fysioterapeutti

Valvira

hammaslääkäri

Valvira

hammasteknikko

Valvira

hätäkeskuspäivystäjä

Opetushallitus

jalkaterapeutti

Valvira

julkishallinnon tilintarkastaja

Jhtt-lautakunta

kauppakamarin tai keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja

Keskuskauppakamari

kattilalaitosten käytön valvojaTurvallisuus- ja kemikaaliovirasto ja Inspecta

kiinteistöinsinööri

Opetushallitus

kirjastoalan koulutuksen saanut

Opetushallitus

kiropraktikkoValvira

kirkolliset tehtävät

Kirkkohallitus ja Kirkollishallitus

koulutettu hieroja

Valvira

kätilö

Valvira

laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta antava opettaja

Opetushallitus

laboratoriohoitaja

Valvira

lastentarhanopettaja

Opetushallitus

lihantarkastaja

Elintarviketurvallisuusvirasto

liikenneopettaja

luokanopettaja

Opetushallitus

lähihoitaja

Valvira

lähihoitaja (sosiaaliala)

Opetushallitus

lääkäri

Valvira

merenkulun ammatinharjoittajat

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

naprapaatti

Valvira

nosturinkuljettaja (ajoneuvonosturinkuljettaja ja torninosturinkuljettaja)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

nuohooja

Opetushallitus

oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyttävät ammatit

Opetushallitus

oppilaanohjaaja/opinto-ohjaaja

Opetushallitus

optikko

Valvira

osteopaatti

Valvira

panostaja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

pelastusalan miehistö ja alipäällystö

Opetushallitus

pelastusalan päällystö

Opetushallitus

poliisi (miehistövirat)

Opetushallitus

proviisori

Valvira

psykologi

Valvira

psykoterapeutti

Valvira

puheterapeutti

Valvira

ravitsemusterapeutti

Valvira

röntgenhoitaja

Valvira

sairaalafyysikko

Valvira

sairaalageneetikko

Valvira

sairaalakemisti

Valvira

sairaalamikrobiologi

Valvira

sairaalasolubiologi

Valvira

sairaanhoitaja

Valvira

sosiaaliohjaaja

Opetushallitus

sosiaalityöntekijä

Opetushallitus

sukeltaja, vedenalaista rakennustyötä tekevä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

suuhygienisti

Valvira

sähkötöiden johtaja/ käytön johtaja

Turvallisuus ja kemikaalivirasto ja

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

tarkastuseläinlääkäri

Elintarviketurvallisuusvirasto

terveydenhoitaja

Valvira

toimintaterapeutti

Valvira

toimitusinsinööri

Opetushallitus

vapaan sivistystyön opettaja

Opetushallitus

vartija (vankeinhoito)

Opetushallitus