Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tutkintojen tunnustamisesta vastaavat Suomessa eri tarkoituksissa eri tahot.

Opetushallitus

Alakohtaiset viranomaiset päättävät ammattipätevyydestä ulkomaisen tutkinnon perusteella toimivaltansa mukaisesti (-> pätevyys ammattiin ulkomailla suoritetun tutkinnon perusteella).

Työnantajat arvioivat ulkomaisen tutkinnon antamaa pätevyyttä päättäessään työntekijöidensä valinnasta, jos tehtävään ei lainsäädännön perusteella vaadita tiettyä tai tietyn tasoista koulutusta tai ammatinharjoittamisoikeutta.

Korkeakoulut ja oppilaitokset päättävät ulkomaisen tutkinnon antamasta jatko-opintokelpoisuudesta tai ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Opetushallitus neuvoo pyynnöstä korkeakouluja akateemiseen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opetushallituksella on tehtäviä, jotka liittyvät Suomessa suoritetun koulutuksen tai Suomessa hankitun ammattipätevyyden tunnustamiseen ulkomailla. Opetushallitus

Pohjoismainen julistus korkea-asteen tutkintojen tunnustamisesta päivitetty

Pohjoismaiden opetusministerit allekirjoittivat päivitetyn, alun perin vuonna 2004 laaditun julistuksen korkea-asteen tutkintojen tunnustamisesta (ns. Reykjavikin julistus) kokouksessaan 2.11.2016.

Sopimuksen tavoitteena on edistää korkea-asteen tutkintojen ja osaamisen tunnustamista Pohjoismaiden välillä.

Pohjoismainen julistus korkea-asteen tutkintojen tunnustamisesta (muokattu 2016)

Nordisk deklaration om erkännande av bevis avseende högre utbildning (reviderad 2016)

Nordic Declaration on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education (Revised 2016)

 

Yhteystiedot

  • puhelin (vaihde):
    +358 (0)29 533 1000

Usein kysyttyä tutkintojen tunnustamisesta

Esite ja kaavio tutkintojen tunnustamisesta

Esite

Kaavio