Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tutkintojen tunnustamisesta vastaavat Suomessa eri tarkoituksissa eri tahot.

Opetushallitus

Alakohtaiset viranomaiset päättävät ammattipätevyydestä ulkomaisen tutkinnon perusteella toimivaltansa mukaisesti (-> pätevyys ammattiin ulkomailla suoritetun tutkinnon perusteella).

Työnantajat arvioivat ulkomaisen tutkinnon antamaa pätevyyttä päättäessään työntekijöidensä valinnasta, jos tehtävään ei lainsäädännön perusteella vaadita tiettyä tai tietyn tasoista koulutusta tai ammatinharjoittamisoikeutta.

Korkeakoulut ja oppilaitokset päättävät ulkomaisen tutkinnon antamasta jatko-opintokelpoisuudesta tai ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Opetushallitus neuvoo pyynnöstä korkeakouluja akateemiseen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opetushallituksella on tehtäviä, jotka liittyvät Suomessa suoritetun koulutuksen tai Suomessa hankitun ammattipätevyyden tunnustamiseen ulkomailla. Opetushallitus

Perustietoa tutkintojen tunnustamisesta yhdellätoista kielellä

Opetushallitus on julkaissut verkkosivuillaan esitteen tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta seuraavilla yhdellätoista kielellä: suomi, ruotsi, arabia, englanti, espanja, farsi, kiina, portugali, ranska, viro ja venäjä.

Esitteessä kuvataan Opetushallituksen palvelut ulkomailla tutkinnon suorittaneille. Lisäksi siinä kuvataan tahoja, jotka tekevät päätöksiä ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta. Esite on tarkoitettu ulkomailla tutkintonsa suorittaneille sekä ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisille.

Esitteet eri kielillä löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.

 

Yhteystiedot

  • puhelin (vaihde):
    +358 (0)29 533 1000

Usein kysyttyä tutkintojen tunnustamisesta

Esite ja kaavio tutkintojen tunnustamisesta

Esite

Kaavio