Valmentavat koulutukset

Ammatillisen koulutuksen yhteydessä voidaan järjestää tutkintoon johtamattomana valmentavana koulutuksena kahta erilaista valmentavaa koulutusta:

  • Ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) ja
  • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen sekä Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja opiskeluaika on pääosin yksi vuosi. Koulutuksen järjestäjän päätöksellä voi Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus henkilökohtaisen suunnitelman perusteella kestää enintään 3 vuotta.

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen ja vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vailla toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille nuorille. Valmentavasta koulutuksesta voi siirtyä suorittamaan ammatillista tutkintoa, jos opiskelijan valmiudet riittävät ja koulutuksen järjestäjällä on vapaita aloituspaikkoja.

  • Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet 1.1.2018 I määräyskirje (pdf)

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) antaa sairauden ja vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta työhön ja mahdollisimman itsenäiseen suoriutumiseen elämässä.

Tarkoitus on, että opiskelija löytää työn ja toimeentulon, asumisen, vapaa-ajan ja kuntoutumisen osalta ratkaisun hyvään ja itsenäiseen elämään. Koulutus toteutetaan aina erityisopetuksena.

  • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen perusteet 1.1.2018 I määräyskirje (pdf)

Opetushallituksen päättämissä valmentavien koulutusten perusteissa määrätään koulutuksen muodostuminen, koulutuksen osat ja niiden laajuus osaamispisteinä sekä koulutuksen osien osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi.