Valmentavat koulutukset

Ammatillisen koulutuksen yhteydessä voidaan järjestää tutkintoon johtamattomana valmentavana koulutuksena kahta erilaista valmentavaa koulutusta:

- Ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) ja

- Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen sekä Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä, opiskeluaika pääosin yksi vuosi. Koulutuksen järjestäjän päätöksellä voi Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella kestää enintään 3 vuotta.

Opetushallituksen päättämissä valmentavien koulutusten perusteissa määrätään koulutuksen muodostuminen, koulutukseen sisältyvät koulutuksen osat ja niiden laajuus osaamispisteinä sekä koulutuksen osien osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt valmentavien koulutusten järjestämistä koskevista luvista.