Ammatillisen koulutuksen tutkintovienti

Vuoden 2018 alussa voimaan tuleva uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö mahdollistaa ammatillisten tutkintojen ja tutkinnon osien myymisen ulkomaille.

Koulutusvientikokeilut

Ammatillisen koulutuksen koulutusviennin toteutus EU- ja ETA-maiden ulkopuolisiin maihin on lähtenyt liikkeelle kokeiluna vuonna 2017. Kokeilussa koulutuksen järjestäjät myyvät ammatillista koulutusta joko koko tutkintoina tai tutkinnon osista. Kokeilussa käytettäviin koulutuksiin on laadittu erilliset tutkintojen perusteet, joista on poistettu kansallisiin osaamisvaatimuksiin liittyvät seikat. Koulutusvientiä saa järjestää erillisen kokeiluluvan saaneet koulutuksen järjestäjät, joita on tällä hetkellä yhteensä yksitoista.

Koulutusvientikokeilun koordinointihanke kokoaa tietoa ja kokemuksia koulutusviennistä.

Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen koulutusviennistä 10.1.2018

Tervetuloa kuulemaan, miten ammatilliset koulutusvientikokeilut ovat edenneet ja miten tutkintovienti jatkossa toimii. Tilaisuus järjestetään 10.1.2018 klo 13–16 Opetushallituksen tiloissa Helsingissä. Tilaisuuden järjestävät Opetushallitus ja viraston yhteydessä toimiva koulutusviennin kasvuohjelma Education Finland.

Ilmoittaudu mukaan 3.1.2018 mennessä.