Maksulliset julkaisut ja oppimateriaalit

Opetushallitus tuottaa koulutuksen järjestämisen ja kehittämisen tueksi vuosittain useita maksullisia julkaisuja. Lisäksi tuotamme oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia erityisesti maahanmuuttajien koulutukseen, erityisopetukseen, vähän luettuihin kieliin ja uskontoihin sekä pienille ammattialoille. Esittelemme kaikki maksulliset tuotteemme verkkokaupassa, osoitteessa www.oph.fi/verkkokauppa.

Tuotteet voi tilata verkkokauppamme kautta tai sähköpostitse osoitteesta . Asiakaspalvelun puhelinnumero on 02016 62222 . Tilausten toimittamisesta, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta vastaa Porvoon Kirjakeskus Oy.

Uutuustuotteita

Bertalan Galambosi
Yrttien viljely
Kattava perusteos maatalous- ja puutarha-alan opiskelijoille ja yrttien kasvattajille tarjoaa käytännön ohjeita vanhojen ja uusien yrttikasvien viljelyyn Suomessa. Ohjeet perustuvat kymmenien vuosien pitkäjänteiseen yrttiviljelytutkimukseen. Kirjassa painotetaan yrttien kaupalliseen tuotantoon tähtäävää viljelyä, mutta sama tieto auttaa myös kotipuutarhuria.
Leena Kushtshenko ja Teija Mertaranta
Toka suomi
Toka suomi on erityisesti perusopetukseen valmistavaan opetukseen tarkoitettu suomi toisena kielenä −oppikirja, joka kertoo Suomen luonnosta ja kulttuurista. Kirjassa painotetaan keskustelutaitoja ja kartutetaan keskeistä sanastoa. Selkeät tekstit tutustuttavat monipuolisesti Suomeen ja suomalaisuuteen ja johdattavat myös kiinnostavalla tavalla reaali- ja taideaineiden pariin.
Riitta Lax-Santasalo, Minna Havulinna ja Irma Mikkola
Välinehuollon perusteet
Välinehuollon perusteet on välinehuoltajan ammattitutkinnon perusteita noudattava oppikirja, joka on tarkoitettu ensisijaisesti välinehuoltoa opiskeleville. Sitä on mahdollista käyttää myös laajemmin sosiaali- ja terveysalan sekä puhdistuspalvelualan koulutuksissa ja jo ammatissa toimivien apuna.

Hannu Huovinen
Kultasepän aineoppi
Kultasepän aineoppi on ajanmukaistettu aiemmasta alan perusteoksesta. Ulko-asultaan täysin uudistuneen oppikirjan sisältö on päivitetty ja rakenne selkeytetty. Siihen on myös lisätty runsaasti havainnollistavaa kuvitusta. Kirja on tarkoitettu kultasepänalan perustutkinnon opiskeluun, mutta se sopii myös muuhun alan koulutukseen ja käsikirjaksi niin kultasepänalan ammattilaisille kuin muillekin alasta kiinnostuneille.
Annukka Bösinger, Hanna Honkanen ja Pauliina Raittila
Suomea luvassa
Oppimateriaali on suunnattu lukiokoulutukseen valmistavan opetuksen (LUVA) suomi toisena kielenä -opiskelijoille. Se johdattaa lukion opiskelukulttuuriin ja eri oppiaineiden kieleen. Kirjan harjoitukset aktivoivat opiskelijoita ja ohjaavat ymmärtämään nykytekstien moninaisuutta. Neljään jaksoon jakautuva materiaali soveltuu käytettäväksi käsikirjamaisesti läpi koko LUVA-vuoden, ja opettaja voi valita omalle ryhmälle sopivimmat kokonaisuudet.
National Core Curriculum for Basic Education 2014
The core curriculum is a national regulation issued by the Finnish National Board of Education, on the basis of which the local curricula are drawn up.
The purpose of the core curriculum is to provide a common ground for the local curricula and thus promote equality and equity in education and the rights of the pupils within the whole country. The core curriculum supports and steers the provision and implementation of basic education.
Anni Piikki ja Mirja Välkesalmi
Helppoa suomea
Helppoa suomea on etupäässä aikuisille maahanmuuttajille suunnattu alkuvaiheen suomen kielen oppimateriaali esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen tarpeisiin. Siinä opetellaan arki- ja työelämän tilanteiden kieltä dialogien ja tehtävien avulla.
Tanja Manner-Raappana ja Nina Ågren
MATSKU 5
MATSKU 1–5 on alkuopetuksen matematiikan oppimateriaali, joka on suunniteltu erityisesti vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen. Oppimateriaalin pedagoginen idea perustuu matematiikanopetuksen toiminnallisuuteen, matemaattisten opetusvälineiden hyödyntämiseen ja pari- ja ryhmätyöskentelyyn.
MATSKU 5, Mittaaminen ja sanalliset tehtävät -osassa opetellaan mittaamista, geometriaa ja sanallisia tehtäviä.