Aikuisille suunnatun perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen nykytila

Selvitys lukuvuodesta 2016–2017

Julkaisu kuvaa aikuisille suunnatun perusopetuksen ja aikuisille suunnatun perusopetukseen valmistavan opetuksen nykytilaa lukuvuonna 2016–2017. Julkaisu pohjautuu selvitykseen, jonka Iltakoulujen liitto IKLO ry ja Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry tekivät Opetushallituksen toimeksiannosta. Selvityksen tuloksina esitellään tilastotietoja sekä erilaisia opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita niiden vastausten pohjalta, joita saatiin 41:ltä selvitykseen osallistuneelta oppilaitokselta.

Tekijät: Heidi Vesa ja Erja Vihervaara

Vuosi:
2017

ISBN: 978-952-13-6358-0 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2017:5

ISSN: 1798-8926 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: