Meddelanden

 • 15.3.2018

  Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning lockade 71 900 sökande

  Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning avslutades på tisdagen den 13 mars. I gemensam ansökan erbjöds 79 800 nybörjarplatser. Antalet sökande i gemensam ansökan var 71 900, varav 56 200 slutför den grundläggande utbildningen. Det fanns 1 480 färre sökande än i fjol. Av förstahandssökande i vårens gemensamma ansökan sökte 52 procent till yrkesutbildning och 48 procent till gymnasieutbildning. Antalet sökande till svenskspråkig utbildning var cirka 3 270, dvs. en aning mindre än i fjol.

 • 12.3.2018

  Gemensam ansökan till högskolor börjar på onsdag 14 mars – 47 500 studieplatser erbjuds inom yrkeshögskolor och universitet

  I högskolornas gemensamma ansökan erbjuds nu cirka 47 500 nybörjarplatser inom drygt 1 500 utbildningsprogram. Utgående från tidigare års ansökningssiffror förväntas antalet sökande bli cirka 140 000. I Studieinfo-tjänsten kan man bekanta sig med de utbildningar som erbjuds och fylla i ansökan.

 • 8.3.2018

  Allt fler slutför inte sina studier för yrkesinriktad grundexamen - mer individuellt stöd behövs

  Enligt Utbildningsstyrelsens senaste rapport slutför 11,4 procent av de studerande inom yrkesutbildningen inte sina studier för yrkesinriktad grundexamen, utan avgår mitt i utbildningen. Läsåret 2013–2014 var motsvarande andel 8,6 procent. Den studerandes ålder, kön, språkliga bakgrund och utbildningsområdet är faktorer som påverkar när den studerande inte slutför sin examen. Drygt en fjärdedel av avgången från studierna beror på att den studerande övergår till andra studier.

 • 6.3.2018

  Skolorna får anvisningar för hantering av sexuella trakasserier – åtgärdsprogram ska stärka säkerhetskulturen i lärgemenskaper

  Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningar om hur grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter på andra stadiet kan förebygga och ingripa i sexuella trakasserier. Anvisningarna har gjorts på uppdrag av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

 • 5.3.2018

  Robotfärdmedel kommer sakta men säkert

  Trafik- och logistikområdet kommer att förändras avsevärt under de två följande årtiondena, berättar Utbildningsstyrelsens färska prognostisering av kompetens- och utbildningsbehov. Den största förändringen kommer att ske när självstyrda robotfärdmedel blir allt vanligare då vi närmar oss 2030-talet.

 • 23.2.2018

  Sex kommuner ansökte om att delta i försöket med andra inhemska språket

  Sex kommuner har ansökt om tillstånd för nio skolor att delta i försöket där skolorna erbjuder studier i ett främmande språk istället för det andra inhemska språket. Försöket gäller elever i årskurs 5 eller 6 som det läsår som inleds 1.8.2018 skulle ha inlett sina studier i det andra inhemska språket.

 • 19.2.2018

  Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning börjar

  Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds tisdagen den 20 februari och avslutas tisdagen den 13 mars kl. 15.00. I den gemensamma ansökan erbjuds i år cirka 79 800 nybörjarplatser. Ansökan fylls i på adressen www.studieinfo.fi. I Studieinfo finns också uppgifter om utbildningarna och anvisningar för ansökan.

 • 31.1.2018

  Tidigareläggningen av språkundervisningen framskrider – ansökan om utvecklingsbidrag på 4,3 miljoner euro inleds

  Utbildningsstyrelsen har utlyst specialunderstöd för tidigareläggning av språkstudierna för läsåret 2018–2019. Med understödet säkerställs att utvecklingsprojekten inom språkundervisningen som inleddes 2017 kan fortsätta och därtill möjliggörs nya projekt.

 • 26.1.2018

  Move!-mätningarna 2017: Befogad oro för barns och ungas fysiska funktionsförmåga

  Resultaten av Move!-mätningarna under hösten 2017 visar att det finns stora individuella skillnader i den fysiska funktionsförmågan. En del skolelever får bra resultat i mätningarna och en del oroväckande. Pojkarnas resultat är ett särskilt orosmoment: 30 procent av pojkarna i årskurs 8 kan till exempel inte sträcka ut nedre ryggen i sittande ställning.

 • 23.1.2018

  Småbarnspedagogiken får egen måltidsrekommendation

  Rekommendationen Mat ger hälsa och glädje är till för dem som jobbar inom småbarnspedagogiken, kostservicen och främjandet av barns hälsa samt för familjerna. Rekommendationen ger vägledning för hälsosamma måltider och matvanor som stöder barnens utveckling.

Visa alla

 

FacebookTwitterYouTube