Aktuellt

 • 1.3.2017Blogg

  Förändring är en möjlighet

  En experimenterande kultur kan medföra nya smidigare arbetssätt. Den ger mer innovation och sporrar till nya sätt att tänka. Vi kan acceptera risker och misslyckanden. Experimenten resulterar i insikter som bidrar till att man hittar en slutlig lösning. Läs mer

 • 1.3.2017Meddelande

  Utbildningsstyrelsens innovationscenter ska snabba upp förnyelsen av lärandet

  Utbildningsstyrelsen har grundat ett innovationscenter. Centret inleder sin verksamhet den 1 mars 2017 och dess uppgift är att inom utbildningen och småbarnspedagogiken stödja en verksamhetskultur inriktad på förnyelse.

 • 28.2.2017Webbnyhet

  Ny webbplats för barn informerar om barnets rättigheter

  Barnombudsmannens byrå har publicerat en ny webbplats som riktar sig till barn i lägre skolåldern. På sidorna för barn finns information om barnets rättigheter och om tjänster dit barn kan vända sig om det uppstår problem.

 • 28.2.2017Webbnyhet

  Utbildningsstyrelsen söker entusiastiska utvecklare

  Världen förändras nu mer än någonsin. Kan vi svara på dagens svåraste frågor? Hur ska vi utveckla nya innovationer för att lösa vår tids problem? Hur kan vi förändra verksamhetskulturen inom utbildning och pedagogik?

 • 28.2.2017Webbnyhet

  Referensram för examina och övriga samlade kompetenser träder i kraft i mars

  I referensramen beskrivs den kompetens som krävs för examina, lärokurser och övriga samlade kompetenser som kunskaper, färdigheter och behörighet på ett enhetligt och komparabelt sätt. Utbildningsstyrelsen är det nationella samordningsorganet i Finland med uppgift att bland annat ge olika intressentgrupper information och vägledning i frågor kring referensramar.

 • 28.2.2017Webbnyhet

  Tre miljoner euro till skolorna för utveckling av grundskolan genom försök

  Utbildningsstyrelsen har beviljat 3 115 800 euro i specialunderstöd till anordnare av grundläggande utbildning för 29 olika projekt, genom vilka lärmiljöerna och pedagogiken inom den grundläggande utbildningen ska utvecklas enligt de nya grunderna för läroplanen.

 • 21.2.2017Blogg

  I skolan äter vi och lär oss tillsammans

  I internationella jämförelser av skolresultat har Finland ett särskilt trumfkort: gratis och handledda skolmåltider. En purfinsk social uppfinning som togs fram under de fattiga krigsåren. Läs mer

 • 20.2.2017Meddelande

  Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 21.2. – 14.3.

  Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds på tisdag 21.2. och avslutas tisdag 14.3. kl. 15.00. Gemensam ansökan omfattar cirka 80 400 nybörjarplatser.

 • 17.2.2017Webbnyhet

  Månadens statistik: Läroavtalsstatistik i ett nötskal

  Av alla läroavtalsstuderande har cirka 81 procent fyllt 25 år och fler än hälften är kvinnor. Var sjätte yrkesinriktad examen avläggs inom läroavtalsutbildningen.

 • 15.2.2017Webbnyhet

  Låt alla språk ljuda!

  Utbildningsstyrelsen bjuder in skolorna och läroanstalterna att fira Dagen för hundra språk (Satakielipäivä), som hålls för att hylla vårt hundraåriga Finlands modersmål, flerspråkighet och språkliga rikedom.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube