Aktuellt

 • 14.8.2017Blogg

  Barnets plan för småbarnspedagogik – barnens röst, delaktighet och pedagogik

  Lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft i augusti 2015. Den tryggar barnets rätt till en individuell plan för småbarnspedagogik på daghemmet och i familjedagvården. Målet är att man ska ha en gemensam uppfattning om hur och varför man gör upp planer för barnen. Framför allt bör man fundera över hur varje enskilt barns plan för småbarnpedagogiken utgör en del av den småbarnspedagogiska verksamheten

 • 11.8.2017Meddelande

  Allt fler lärare har en individuell utbildnings- och utvecklingsplan

  Den formella behörigheten hos lärarna har redan länge varit på en god nivå i Finland. Enligt de uppgifter som samlades in 2016 är så gott som alla rektorer och 95 procent av lärarna inom den grundläggande utbildningen behöriga för sin uppgift. Lärarna utvecklar också sin kompetens på ett planmässigare sätt än tidigare.

 • 10.8.2017Meddelande

  Studieplats för omkring 99 procent av sökande som avslutat grundskolan

  I hela landet sökte 98,7 procent av grundskolans niondeklassister under våren och sommaren till yrkesutbildning, gymnasium, specialundervisning eller till en förberedande utbildning. Av dem som i vår gick ut grundskolan har 98,7 procent fått en studieplats via de egentliga ansökningarna eller via tilläggsansökningar.

 • 9.8.2017Blogg

  En sammanflätad värld

  Jag är fast övertygad om att Finland har tagit ett steg i rätt riktning genom att införa mångvetenskapliga lärområden. Det är en sammanlänkad värld vi lever i och dess allt komplexare struktur kräver att vi har en stark helhetssyn. I dag är helhetsskapande undervisning viktigare än någonsin. Läs mer

 • 8.8.2017Meddelande

  De nya läroplanerna tas i bruk i årskurs 7

  Läsåret 2017–2018 tas de nya läroplanerna för den grundläggande utbildningen i bruk i årskurs 7. De nya läroplanerna togs i bruk i årskurserna 1–6 hösten 2016 och nu införs de i de högre årskurserna så att planerna tas i bruk stegvis: i årskurs 7 läsåret 2017–2018, i årskurs 8 läsåret 2018–2019 och i årskurs 9 läsåret 2009–2010. I och med förändringen kommer också en stor del av ämnesundervisningen att omfattas av de nya läroplanerna.

 • 3.8.2017Meddelande

  I höst inleder cirka 62 900 förstaklassister sin skolgång

  I de flesta kommunerna inleds skolåret nästa vecka och cirka 62 900 nya förstaklassister börjar sin skolgång. Inom den grundläggande utbildningen börjar cirka 60 000 elever i årskurs 7 och i gymnasiet inleder ca 35 300 studerande sina studier. Antalet nya studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen är ca 46 200, inom grundläggande utbildning som förbereder för fristående examen cirka 25 900 och inom yrkesutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning cirka 18 800.

 • 3.8.2017Blogg

  Nu firar vi planerna för småbarnspedagogik!

  De nya planerna för småbarnspedagogik togs i bruk i hela landet den 1 augusti 2017. Detta firar vi hela hösten – kom med och gör planerna synliga 5.9! Läs mer

 • 1.8.2017Meddelande

  De lokala planerna för småbarnspedagogik tas i bruk i hela landet

  De lokala planerna för småbarnspedagogik tas i bruk i hela landet 1.8.2017. Planerna är en norm som baserar sig på de nya grunder för planen för småbarnspedagogik som Utbildningsstyrelsen har utarbetat.

 • 26.7.2017Meddelande

  Utbildningsstyrelsen sätter fart på utbildningsexporten – tillväxtprogrammet Education Finland startar

  Utbildningsstyrelsen fick i början av juni i uppgift att sätta fart på utbildningsexporten. Det nya tillväxtprogrammet Education Finland ger stöd till företag, högskolor och utbildningsanordnare i syfte att hjälpa dem växa på den internationella marknaden.

 • 17.7.2017Webbnyhet

  Utbildningsstyrelsen stöder genomförandet av yrkesutbildningsreformen

  Riksdagen godkände i slutet av juni den nya lagstiftningen om yrkesutbildning. Utbildningsstyrelsen har aktivt deltagit i beredningen av reformen. Verket har en central roll även i genomförandet av reformen.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube