Aktuellt

 • 26.6.2017Blogg

  Nya möjligheter inom den grundläggande utbildningen för vuxna

  Från och med den 1 januari 2018 kommer den grundläggande utbildningen för vuxna att förändras mer än på decennier. Utbildningsstyrelsen har nyligen godkänt de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. De lokala planerna utarbetas utifrån grunderna och tas i bruk från och med början av 2018. Läs mer

 • 22.6.2017Webbnyhet

  Nya läroplansgrunder för den grundläggande utbildningen för vuxna från och med början av 2018

  Utbildningsstyrelsen har godkänt nya grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. Läroplansgrunderna tas i bruk 1.1.2018 och de har utarbetats i enlighet med förordningen om timfördelning, som utfärdades i början av 2017.

 • 21.6.2017Webbnyhet

  Barnets plan för småbarnspedagogik - blankettbotten och anvisningar

  Utbildningsstyrelsen har utarbetat stödmaterial för uppgörandet av barnets plan för småbarnspedagogik i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogik. I stödmaterialet ingår en blankettbotten och anvisningar. Blanketten innehåller de uppgifter som grunderna för planen för småbarnspedagogik som norm förutsätter.

 • 15.6.2017Meddelande

  Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasier

  I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 73 500 sökande, av vilka 66 600 fick en studieplats i utbildning som inleds hösten 2017. Ifjol var motsvarande siffror 76 500 sökande och 69 300 antagna. Till svenskspråkig utbildning sökte i år 3 270 (ifjol 3 400), antalet antagna är 3 200 (ifjol 3 350).

 • 9.6.2017Meddelande

  Skogsbranschens framtidsutsikter handlar om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

  Framtidens skogsproffs måste hänga med i utvecklingen inom automation, robotik och digitalisering. Mångsidiga yrkespersoner kombinerar olika typer av kunnande, både sitt eget och andras, över gränserna mellan olika branscher.

 • 9.6.2017Webbnyhet

  Utbildningsstyrelsen har uppdaterat anvisningarna för gymnasiediplomen

  Utbildningsstyrelsen har uppdaterat anvisningarna för gymnasiediplomen för de studerande som inlett eller inleder sina studier efter 1.8.2016. Anvisningarna gäller tillsvidare i stället för att som tidigare förnyas årligen.

 • 8.6.2017Webbnyhet

  Ny nationell tjänst för samlad studie- och examensinformation

  Regeringen föreslår att en nationell informationsresurs för utbildning grundas för att samla studieprestations- och examensinformation i fråga om den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.

 • 8.6.2017Webbnyhet

  Utbildningsstyrelsen sätter fart på utbildningsexporten

  Det nya tillväxtprogrammet Education Finland inleder sin verksamhet i början av juni. Programmet främjar utbildningsexporten och utvecklar det finländska exportkunnandet. Det är meningen att verksamheten ska vara i full gång i början av hösten.

 • 5.6.2017Webbnyhet

  Mångsidigt med mobilen – infopaket för skolorna

  Utbildningsstyrelsen har tagit fram ett infopaket för skolor om användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan.

 • 1.6.2017Webbnyhet

  Flexibla högskolestuderande med förståelse för olika perspektiv åker utomlands

  Högskolestuderande som åker på en utlandsperiod är i viss bemärkelse en utvald grupp: jämfört med samma åldersgrupp som stannar vid hemhögskolan finns det bland de utresande fler som är redo att ändra sina förhandsinställningar och färre som orubbligt håller fast vid att det endast fick ett sätt att se på världen.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube