Aktuellt

 • 28.4.2017Webbnyhet

  Ansökning av statsunderstöd för främjande av innovativa lärmiljöer

  Utbildningsstyrelsen har utlyst en ansökning av statsunderstöd för främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning . Ansökningen har börjat 26.4.2017 och upphör 24.5.2017 kl. 16.15.

 • 26.4.2017Webbnyhet

  Preciseringar i grunderna för läroplaner

  Utbildningsstyrelsen har 24.4. gjort förändringar i grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen, påbyggnadsundervisningen och gymnasieutbildningen. Förändringarna föranleds av preciseringar i elevvård- och studerandevårdslagen som trädde i kraft i början av 2017, reformer i skollagstiftningen samt frågor som kommit upp i samband med verkställandet av läroplansgrunderna.

 • 24.4.2017Webbnyhet

  Månadens statistik: Andelen studerande med främmande språk som modersmål har ökat betydligt under 2000-talet

  År 2015 hade sex procent av eleverna inom den grundläggande utbildningen ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Av studerande i gymnasieutbildningen var andelen fem procent och i yrkesutbildningen åtta procent.

 • 18.4.2017Webbnyhet

  Arbetsgrupp föreslår reformer i studentexamen

  En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår ändringar i studentexamen. Enligt förslaget ska examinanden framöver avlägga prov i antingen två realämnen eller i ett realämne och ett främmande språk.

 • 10.4.2017Webbnyhet

  Ansökan om fortbildning till stöd för Spetsprojektets språkundervisningsförsök

  Utbildningsstyrelsen öppnar ansökan om fortbildning till stöd för genomförandet av försöket med språk inom ramen för Spetsprojekt 1. Ansökan börjar 10.4.2017 och slutar 12.5.2017 kl. 16.15. Till stöd för fortbildningen reserveras 400 000 euro.

 • 7.4.2017Webbnyhet

  Romernas nationaldag firas den 8 april

  I Finland har romernas nationaldag firats i cirka tio år. I almanackan har dagen nämnts sedan 2014. Nuförtiden firas romernas nationaldag i många städer.

 • 7.4.2017Webbnyhet

  Är övergångarna inom yrkesutbildningen smidiga?

  Utbildningsanordnarnas verksamhetsprocesser och ansvarsfördelning tycks fungera rätt så väl i de olika övergångsskedena. Tack vare god handledning och smidigt samarbete kan studerande problemfritt byta utbildningsform eller bransch.

 • 6.4.2017Meddelande

  151 600 sökande i vårens gemensamma ansökan till högskolor

  Antalet sökande i vårens gemensamma ansökan var 151 600 personer, ungefär på samma nivå som i fjol. Många sökande fyllde i ansökningsblanketten mot slutet av ansökningstiden, precis som under de tidigare åren. Under den sista ansökningskvällen lämnades in 2 700 ansökningar under en timme.

 • 5.4.2017Webbnyhet

  Publikationen Rakentavaa vuorovaikutusta stöder skolornas demokratifostran

  Utbildningsstyrelsen har producerat en webbpublikation under namnet Rakentavaa vuorovaikutusta som är avsedd att användas som vägledning i att stärka demokratisk delaktighet och förebyggande av näthat och våldsam radikalism.

 • 5.4.2017Blogg

  Interaktionen i denna brytningstid

  Olli-Pekka HeinonenUnder en tid som präglas av postsanning tillspetsas åsikterna och det är lätt hänt att vi går samman i en bubbla med personer som hyser samma åsikter som vi. Samtidigt förlorar vi möjligheten att upptäcka nya saker och förstå världen. Vi måste på nytt lära oss sätt att tänka, bemöta andra , skapa förståelse och resonera tillsammans. Läs mer

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube