Aktuellt

 • 8.12.2017Webbnyhet

  Gymnasiereformen väckte diskussioner på Nationella gymnasiedagarna

  XI Nationella gymnasiedagarna samlade rektorer, lärare, studievägledare samt anställda inom bildningsväsendet för att behandla temat Hållbar kompetens. Ett centralt tema var även gymnasiereformen som regeringen inlett.

 • 5.12.2017Webbnyhet

  Tutorlärarverksamheten täcker majoriteten av kommunerna i Finland

  Utbildningsstyrelsen har beviljat 9,8 miljoner euro i statsunderstöd för tutorverksamhet och tutorutbildning samt för att sprida kunskap inom den grundläggande utbildningen på regional nivå. Tutorverksamheten täcker redan 90 procent av kommunerna.

 • 5.12.2017Blogg

  Får man tala om Jesus på daghemmet?

  Matti LahtinenInför den annalkande julen har frågan om religion och daghem lyfts fram i den allmänna debatten. Man har oroligt undrat om barnen får ta del av jultraditionerna. Vad är det fråga om? Läs mer

 • 30.11.2017Webbnyhet

  Utbildningsanordnarna, lärarna, de studerande och utbildningsförvaltningen: Absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolorna och läroanstalterna är ett gemensamt orubbligt mål

  Inom utbildningssektorn vill alla, allt från de studerande till utbildningsanordnarna och ministern uttrycka sitt starka stöd och engagemang för att upptäcka, avslöja och få slut på alla former av sexuella trakasserier i de finländska skolorna och läroanstalterna.

 • 28.11.2017Webbnyhet

  European Schoolnet firade sitt 20-årsjubileum

  Nätverket European Schoolnet (EUN) firade sitt 20-årsjubileum vid konferensen EMINENT i Bryssel 15–17.11. I nätverket, som har till uppgift att främja innovativt och digitalt lärande, ingår 31 europeiska undervisningsministerier. Finland representeras av Utbildningsstyrelsen.

 • 24.11.2017Webbnyhet

  Månadens statistik: Antalet utländska sökande minskade i högskolorna

  Färre utlänningar sökte till högskolornas utbildningar som började 2017 jämfört med året innan. Antalet utlänningar som blivit valda till en utbildning och som tagit emot en studieplats sjönk i större omfattning än antalet sökande.

 • 23.11.2017Meddelande

  Resultaten i höstens gemensamma ansökan till högskolor publiceras i dag

  Flesta nybörjarplatser fanns på social-, hälso- och idrottsområdet i yrkeshögskolorna, där placerade sig över hälften av alla antagna. Näst mest studerande, cirka 19 % av alla antagna, blev godkänt till det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området.

 • 20.11.2017Blogg

  Med betyg till högskola?

  StudentmössaReformerna av studerandeurvalet till högskolorna och särskilt ökningen av urval som görs utifrån betyg har under de senaste dagarna diskuterats såväl inom sociala som traditionella medier. Vad är det fråga om? Läs mer

 • 15.11.2017Blogg

  Hur uppnår man en jämlikare bedömning?

  Erja VitikkaBedömning av inlärning inom den grundläggande utbildningen är en omdebatterad fråga. Borde vi helt avstå från sifferbedömning? Hur vore det om vi skulle övergå till nationella slutprov? Erja Vitikka berättar i sin blogg hurdana instruktioner Utbildningsstyrelsen för närvarande ger om bedömning och varför. Läs mer

 • 10.11.2017Webbnyhet

  EU:s uppföljningsrapport I Finland uppfylls jämlikheten inom utbildningen väl

  Huvudtemat för Europeiska unionens färska uppföljningsrapport Education and Training Monitor 2017 är jämlikhet. Finland fick huvudsakligen beröm för hur detta genomförts. Man lyfter bl.a. fram att den socioekonomiska bakgrunden hos oss har mindre inverkan på studierna och studieframgången än i många andra länder. Rapporten berömmer även regeringens åtgärder för att öka jämlikhet, även om man vill försäkra sig om att åtgärderna riktas till pojkar, som har sämre studieframgång, och elever med invandrarbakgrund. Trots berömmen oroar sig kommissionen för att man i Finland inte tycks veta varför ojämlikheten ökar.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube