Aktuellt

 • 13.10.2017Webbnyhet

  Ansökan om statsunderstöd för utveckling av flexibel grundläggande utveckling

  Statsunderstöd för utveckling av flexibel grundläggande utbildning (JOPO-verksamhet) kan sökas 13.10–13.11.2017. Med statsunderstöd som beviljas av Utbildningsstyrelsen understöds projekt som utvecklar verktyg att användas inom den flexibla grundläggande utbildningen för att stödja genomförandet av den grundläggande utbildningens lärokurs, övergången till utbildning på andra stadiet och på sikt placering i arbetslivet.

 • 13.10.2017Webbnyhet

  Yrkesutbildningsreformen – vi gör den tillsammans!

  ”Tillsammans!” Mottot för Finlands hundraårsjubileum sammanfattade väl stämningen också på seminariet ”Yrkesutbildningsreformen – en ny verksamhetspraxis” i Helsingfors. Evenemanget ordnades i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och regionförvaltningsverket i Helsingfors onsdagen den 4 oktober på yrkeshögskolan Arcada. Seminariet ingick i en turné som erbjuder stöd och instruktioner för genomförandet av reformen.

 • 12.10.2017Webbnyhet

  Den finlandssvenska grundskolan och småbarnpedagogiken i fokus

  Finlandssvensk utbildningskonferens 2017 samlade 100 deltagare till Hanaholmen för att diskutera den svenskspråkiga grundskolan och småbarnspedagogiken. Temat var en lärande gemenskap.

 • 11.10.2017Blogg

  Fem missuppfattningar om bedömningen inom den grundläggande utbildningen

  Under den senaste tiden har det förts en livlig debatt om bedömningen av lärande. Det är ett viktigt, intressant och aktuellt ämne. I debatten blandar man beklagligt ofta ihop de nationella föreskrifterna och de frågor som avgörs på lokal nivå. Så vad står det egentligen om bedömningen av lärande i läroplansgrunderna? Läs mer

 • 9.10.2017Blogg

  Quo vadis, bildningen i Finland?

  Olli-Pekka HeinonenBildningsakademien för samhällspåverkare och beslutsfattare anordnas för första gången i slutet av oktober. Som upptakten till kursen, funderar Olli-Pekka Heinonen om boklig bildning och hjärtats bildning på bloggen. Läs mer

 • 9.10.2017Webbnyhet

  Internationaliseringsdagarna ger inspiration för det internationella kunnandet i skolorna

  Alla barn har rätt att lära sig internationalisering i sin egen skola. Vilka möjligheter har skolorna och hur kan man i skolorna utveckla det internationella kunnandet? I dessa teman fördjupar vi oss på internationaliseringsdagarna för grundskolor och gymnasier i Finlandiahuset i Helsingfors 9–10.10.

 • 5.10.2017Webbnyhet

  Månadens statistik: Examensåldern från andra stadiets yrkesutbildning högre i Finland än i andra OECD-länder

  Åldersstrukturen bland dem som utexamineras från andra stadiets yrkesutbildning varierar mycket mellan OECD-länderna och i Finland hör en anmärkningsvärd stor andel av de nyutexaminerade till de äldre åldersgrupperna.

 • 3.10.2017Blogg

  En kunskapsrevolutionerande framtid

  Kari NyyssöläSmakar det med friterade gräshoppor? Kanske inte nu, men i framtiden? Tar tekniken över våra arbeten eller skapar den kanske nya? Är Kina vår största handelspartner år 2035? Står vi inför en kunskapsrevolution? Kari Nyyssölä berättar om hur framtiden set ut enligt Prognostiseringsforumet för kunnande. Läs mer

 • 3.10.2017Webbnyhet

  Prognostiseringsforumet för kunnande kartlade hur sakkunniga inom olika områden ser på framtiden

  Prognostiseringsforumet för kunnande kartlade med hjälp av en webbpanel hur sakkunniga från arbetslivet och utbildningen tror att samhället, arbetslivet och människornas vardag kommer att se ut år 2035. Resultaten från panelen skapar en grund för prognostiseringen av utbildnings- och kunskapsbehoven.

 • 25.9.2017Meddelande

  Cirka 28 000 sökande i höstens gemensamma ansökan till högskolorna

  28 000 sökande sökte i den gemensamma ansökan till högskolorna, vars ansökningstid gick ut 20.9.2017. Antalet sökande ökade med 6 % jämfört med hösten 2016, då antalet sökande var 26 400.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube