5.2.2018

Työelämätoimikuntien toiminta käyntiin

Verkkouutinen

Opetushallitus on asettanut 39 työelämätoimikuntaa, joiden tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa ammatillisen koulutuksen laatua ja osallistua sen kehittämiseen tutkintorakenteen, tutkintojen ja perusteiden kautta. Jokaisessa toimikunnassa on mukana opetusalan ja työelämän edustajia. Jäsenet on valittu työelämäjärjestöjen tekemien esitysten ja avoimen jäsenhaun perusteella.

Opetushallitus on nimittänyt 39 työelämätoimikuntaan yhteensä 328 jäsentä. Jäsenistä 104 edustaa työnantajia, 104 työntekijöitä, 20 itsenäisiä ammatinharjoittajia ja 100 opetusalaa. Toimikuntien kausi jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Työelämätoimikuntien tehtävänä on osaltaan varmistaa, että työ- ja elinkeinoelämä ja opiskelijat voivat luottaa osaamisen arviointiin ja laatuun. Toimikunnat osallistuvat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen sekä ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen, ammatillisten tutkintojen ja tutkintojen perusteiden kehittämiseen. Ne käsittelevät myös opiskelijoiden osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt.

Työelämätoimikuntien toimikausi alkoi vuoden alussa. Toiminta käynnistyi toden teolla tammikuun lopulla Opetushallituksen järjestämillä kolmella perehdytystilaisuudella. Tilaisuudet keräsivät jäseniä uuden äärelle, kuulemaan perustietoja, käytännön ohjeita ja keskustelemaan toimikuntien tehtävistä ja tulevasta toiminnasta.

Perehdytystilaisuudessa Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen johtaja Anni Miettunen korosti työelämätoimikuntien roolia ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, laadun varmistamisessa ja yhdessä tekemisessä.

Tilaisuuden jälkeen toimikunnat järjestäytyivät ja valitsivat puheenjohtajansa. Työ käynnistyy toimintasuunnitelmien tekemisellä.

– Uudistus tuntuu hyvältä ja ruuvaa myös omaa ajatusmaailmaa kehittämismoodiin. Työelämälähtöiset tutkinnon perusteet palvelevat työelämää henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Odotan, että tutkinnon perusteiden ja tutkintorakenteen kehittämistehtävään osallistuminen otetaan vakavasti tulevassa toimikuntatyössä, kertoo koulutusyhteyshenkilö Jani Räisänen UPM:n Pelloksen vaneritehtaalta. Räisänen on puuteollisuuden ja veneenrakennusalan työelämätoimikunnan jäsen.

Lisätietoja

Opetusneuvos, yksikön päällikkö Kati Lounema, puh. 029 533 1262,
Opetusneuvos Jaana Villikka-Storm, puh. 029 533 1588,

Opetushallitus on asettanut 39 työelämätoimikuntaa, joiden tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa ammatillisen koulutuksen laatua ja osallistua sen kehittämiseen tutkintorakenteen, tutkintojen ja perusteiden kautta. Jokaisessa toimikunnassa on mukana opetusalan ja työelämän edustajia. Jäsenet on valittu työelämäjärjestöjen tekemien esitysten ja avoimen jäsenhaun perusteella.

 

FacebookTwitterYouTube